แสดง 101 ถึง 120 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 636
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 634
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 658
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
09.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาด ๗๐x๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด 447
09.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 649
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 621
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน๊อตล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับให้ความรู็ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น (โครงการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๒๕ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 418
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 625
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 621
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 617
02.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 461
27.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด ๐.๘ เมตร x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
27.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมโค) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 448
26.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล (กวนเหนียวกวนพร้อมบรรจุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาเจาะจง 435
26.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล (กวนเหนียวกวนพร้อมบรรจุภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 447
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/63 ชนะซ่อมคอม 416-61-0093
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/63 วัสดุประปา 35 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2563 จ้างบำรุงรักษา กร-5258 ภูเก็ต
09.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาด ๗๐x๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

09/09/63 ประกาศจอรับภาพ 70x70
09.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/09/63 ประกาศจ้างซ่อม 81-1169
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 ประกาศวัสดุประปา 2 รายการ
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 วัสดุประปา ขนาด 3 HP
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน๊อตล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/63 เปลี่ยนน๊อตล้อ80-9025
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับให้ความรู็ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น (โครงการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/63 ชนะจ้างทำแผ่นพับ 5000 แผ่น
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๒๕ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/63 ซื้อน้ำดื่ม 350 มล.
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/9/2563 วัสดุคอม 7 รายการ
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ
02.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/09/63 ชนะสร้างคู ลิพอนใต้-บางกอก
27.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด ๐.๘ เมตร x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/08/63 ประกาศทำป้ายโฟมบอร์ด
27.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ทำขนมโค) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/08/63 ประกาศวัสดุตา-ยาย
26.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล (กวนเหนียวกวนพร้อมบรรจุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาเจาะจง

26/08/63 ประกาศจ้างทำไวนิลอบรมอาชีพ
26.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล (กวนเหนียวกวนพร้อมบรรจุภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/63 ประกาศซื้อวัสดุอบรม กวนเหนียว

แสดง 101 ถึง 120 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง