หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
31.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
29.05.2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
26.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(HUB Switch Tp-Link ๕ Port,สาย LAN Cat ๑๐.๕,๓.๒ เมตร พร้อมเข้าหัว,สายต่อ USB ยาว ๓ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
25.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ SMAT TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
25.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำแต่งตัวนักเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
22.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
22.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษไวท์บอร์ดล้อเลื่อนสองหน้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
22.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกล็ด จำนวน ๖ ควส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
22.05.2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
22.05.2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
22.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ ประกันภัยนอกรถส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
22.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
18.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีอาคารสำนังานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
18.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครื่อข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
18.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
15.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
15.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แถวสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
12.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
12.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
12.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันโฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง น้ำมันเครื่อง จำนวน ๕ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
31.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.05.2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(HUB Switch Tp-Link ๕ Port,สาย LAN Cat ๑๐.๕,๓.๒ เมตร พร้อมเข้าหัว,สายต่อ USB ยาว ๓ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ SMAT TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำแต่งตัวนักเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษไวท์บอร์ดล้อเลื่อนสองหน้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกล็ด จำนวน ๖ ควส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ ประกันภัยนอกรถส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีอาคารสำนังานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครื่อข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แถวสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๙ ภูเก็ต ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันโฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง น้ำมันเครื่อง จำนวน ๕ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4147 (208 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง