แสดง 1 ถึง 20 จาก 1738 (87 หน้า)

หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรอรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
28.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใสใส่เอกสาร จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
24.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
24.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
23.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ รณรงค์การจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
23.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
22.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยดุลชาติ-โรงน้ำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคิดเลือก 4
22.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
21.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
16.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองการศึกษา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๒ คัน ๖ วัน (โครงการส่งเสริงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถด้านขวา-ด้านซ้าย รถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกระจกรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กฉ-๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1738 (87 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง