หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
16.07.2567 ประกาสผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง 3
12.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
10.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงกลองยาว โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
10.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
10.07.2567 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยวิทยุการบิน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
10.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คลอรีนผง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๓-๐๑๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงาน (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรปราะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
09.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุด ระบำปั้นหม้อ (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
08.07.2567 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
08.07.2567 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ วัน ตามบันทึกข้อความที่ภก ๓๐๐๘/๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยว 22
08.07.2567 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
03.07.2567 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนกันดินพร้อมถนน คสล. ช่วงคลองวังฆ้อง (บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
02.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อย กว่า ๘ ลูกบาศเมตร จำนวน ิ๑ คัน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมถัง คอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 37
17.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.07.2567

ประกาสผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ขพน ๗๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงกลองยาว โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.07.2567

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยวิทยุการบิน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มขุ่นก้อน ปูนขาว คลอรีนผง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๓-๐๑๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงาน (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเล่นดนตรีและขับร้อง (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรปราะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุด ระบำปั้นหม้อ (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.07.2567

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.07.2567

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ วัน ตามบันทึกข้อความที่ภก ๓๐๐๘/๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยว

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.07.2567

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.07.2567

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนกันดินพร้อมถนน คสล. ช่วงคลองวังฆ้อง (บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อย กว่า ๘ ลูกบาศเมตร จำนวน ิ๑ คัน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมถัง คอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4948 (248 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง