หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
21.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ของกองก่รศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คสล.พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑(๒๐ หน้า/นาที จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๘ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ( เสื้อ+กางเกง ) และเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือแร่ , สเปรซ์แก้ปวด , น้ำมันมวย , จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่าง๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
14.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูน้ำใต้ดินขนาด ๑๕๐ มม. และงานซ่อมหน้าจานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
14.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
13.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
13.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธ์อุทิศ) ซอยบางโจ-ควนตาแท่น (ช่วงคลองบางโจ หมู่ที่ ๔ ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
13.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยเงินผัน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
13.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
10.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
10.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล ๒/๒ หมายเลขครุภัณฑ์ สศ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
22.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ของกองก่รศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คสล.พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑(๒๐ หน้า/นาที จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๘ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ( เสื้อ+กางเกง ) และเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือแร่ , สเปรซ์แก้ปวด , น้ำมันมวย , จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่าง๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูน้ำใต้ดินขนาด ๑๕๐ มม. และงานซ่อมหน้าจานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธ์อุทิศ) ซอยบางโจ-ควนตาแท่น (ช่วงคลองบางโจ หมู่ที่ ๔ ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยเงินผัน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล ๒/๒ หมายเลขครุภัณฑ์ สศ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4041 (203 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
21.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ของกองก่รศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คสล.พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑(๒๐ หน้า/นาที จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๘ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ( เสื้อ+กางเกง ) และเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือแร่ , สเปรซ์แก้ปวด , น้ำมันมวย , จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่าง๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
14.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูน้ำใต้ดินขนาด ๑๕๐ มม. และงานซ่อมหน้าจานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
14.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
13.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
13.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธ์อุทิศ) ซอยบางโจ-ควนตาแท่น (ช่วงคลองบางโจ หมู่ที่ ๔ ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
13.03.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยเงินผัน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
13.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
10.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
10.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล ๒/๒ หมายเลขครุภัณฑ์ สศ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
22.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ของกองก่รศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คสล.พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑(๒๐ หน้า/นาที จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๖๘ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ( เสื้อ+กางเกง ) และเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือแร่ , สเปรซ์แก้ปวด , น้ำมันมวย , จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาต่าง๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูน้ำใต้ดินขนาด ๑๕๐ มม. และงานซ่อมหน้าจานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธ์อุทิศ) ซอยบางโจ-ควนตาแท่น (ช่วงคลองบางโจ หมู่ที่ ๔ ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยเงินผัน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล ๒/๒ หมายเลขครุภัณฑ์ สศ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4041 (203 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง