หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยไส้เดือน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
19.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวท่า ๓ (ต่อวงศ์) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
13.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
13.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์หมูที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
13.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
13.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางทุ่งนาเคียน หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
12.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะเหล่ง ๒/๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
12.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จ ซอยบางขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
12.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
12.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
08.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพตติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๔-๐๙๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ LENOVO หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๑-๐๐๙๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๓๒๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
07.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงสุนัขพร้อมสวิงจับสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
06.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
19.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยไส้เดือน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวท่า ๓ (ต่อวงศ์) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์หมูที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางทุ่งนาเคียน หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแป๊ะเหล่ง ๒/๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จ ซอยบางขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ่อแร่ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพตติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๔-๐๙๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ LENOVO หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๑-๐๐๙๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๓๒๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงสุนัขพร้อมสวิงจับสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง