หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
20.06.2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) 2
10.06.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศภาคม ๒๕๖๗ 0
01.05.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ 51
17.04.2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 60
09.04.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 61
01.03.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 62
07.02.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 108
29.01.2567 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566 107
05.01.2567 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม 109
05.01.2567 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 106
16.11.2566 งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 151
13.11.2566 ประกาศ รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร 154
06.11.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน 119
11.10.2566 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ 193
04.10.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน 158
04.10.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม 126
06.09.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม 201
04.08.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม 177
06.07.2566 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 204
06.07.2566 รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน 203
20.06.2567

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศภาคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.04.2567

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.03.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.02.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.01.2567

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.01.2567

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.01.2567

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.11.2566

งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.11.2566

ประกาศ รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.11.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.10.2566

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.10.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.10.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.09.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.07.2566

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.07.2566

รายรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 154 (8 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง