ติดต่อเทศบาล

ส่งคำถามหรือสิ่งที่คุณต้องการถามเราได้

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Email : srisunthon99@gmail.com

โทรศัพท์ : 076-617803-4

หมายเลขติดต่อภายใน

สำนักปลัด ต่อ 19

กองคลัง ต่อ 13

กองช่าง ต่อ 14

กองสวัสดิการสังคม ต่อ 24

กองการศึกษา ต่อ 34

งานป้องกันสาธารณภัย ต่อ 35

กู้ชีพกู้ภัย ต่อ 38

โทรสาร : 076-617803-4 ต่อ 11

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง