เฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกอั้ม)

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

“สุขภาพสำคัญที่สุด ควบคู่กับสวัสดิการที่ดี ผมจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุด”

โทร : 076-617803 ต่อ 20

E-mail:srisunthon99@gmail.com

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง