หน้าหลัก
เทศบาลตำบลศรีสุนทร

- เทศบาล

ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ งบการเงิน บทบาทหน้าที่ แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ภูเก็ต

- บุคลากร

โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและหัวหน้าส่วน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดีการสังคม

ประชาชน

- ข่าวสาร

ข่าวเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด ปฎิทินกิจกรรม ข่าวกิจกรรม กระดานสนทนา Q&A

- E - Service

คำร้องทั่วไป ร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ คำร้องแจ้งบ้านว่าง คำร้องขอยืมครุภัณฑ์ ใบคำร้องขอใช้รถยนต์บรรทุกโดยสาย (สองแถว) คำร้องขอใช้รถตู้ นข 6294 ภูเก็ต คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ คิวอาร์โคด การชำระค่าน้ำเทศบาลตำบลศรีสุนทร

- ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาล แผนที่ตั้งเทศบาล

ส่วนราชการ

- เอกสารราชการ

คำแถลงการ แผนพัฒนา งบประมาณ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปสช. ศรีสุนทร แบบฟอร์มติดต่อราชการ ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันการทุจริต กิจการสภา รายงานทางการเงิน

ท่องเที่ยว/OTOP

- ท่องเที่ยว

- OTOP

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง