...
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันพุธ - วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

...
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 18.00 น.

...
ขุมน้ำบางมะรวน

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 06.00 - 21.00 น.

...
วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เปิด 24 ชั่วโมง

...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

วันพุธ - วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.

...
บ้านพระยาวิชิตสงคราม

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เปิด 24 ชั่วโมง

...
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 05.00 - 22.00 น.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง