แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 (3 หน้า)

หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.10.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2564 14
07.09.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 11
05.08.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13
07.07.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 10
09.06.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 13
11.05.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2564 12
05.04.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 134
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 125
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 121
08.01.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 133
08.12.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 113
04.11.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 131
01.06.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 199
01.06.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 226
15.05.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 199
01.05.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 201
01.04.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 218
01.04.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 186
12.03.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 200
02.03.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 201

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 (3 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง