แสดง 41 ถึง 60 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ (สารส้ม คลอรีนผง ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 711
16.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650
16.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 เส้น (ล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 763
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเตอร์เน็ตการ์ด จำนวน 3 ซิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 674
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล 1/1 และ 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 645
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน. 7096 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 627
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 9952 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 720
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลอง 628
15.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 733
16.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 740
09.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ 710
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
05.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 809
26.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 723
13.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 602
12.01.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 534
30.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๖L จำนวน ๔ แกนลอน,น้ำมันไฮดรอลิค ๑๘L จำนวน ๒ ถัง,จารบี จำนวน ๑๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 672
27.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 662
24.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564) 399
23.11.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุประปา สารส้มจำนวน 100 ถุง ปูนขาว จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 815
07.04.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ (สารส้ม คลอรีนผง ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/4/2564 วัสดุประปา 3 รายการ
16.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/2564 ประกาศซ่อมโถสุขภัณฑ์
16.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 เส้น (ล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/2564 ซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเตอร์เน็ตการ์ด จำนวน 3 ซิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/2564 ซื้ออินเตอร์เน็ตการ์ด
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล 1/1 และ 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/4/2564 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อ.1/1และอ1/2
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน. 7096 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/2564 ประกาศ 7096
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 9952 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/2564 ประกาศจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลอง

16/3/2564 ประกาศจ้างเก็บผักตบ
15.03.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/3/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ
16.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมท่อเมนประปาหอถังสูงจ่ายน้ำ หมู่่ที่ 1 บ้านในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/2/2564 ซ่อมท่อเมนประปา
09.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ

15/2/2564 วัสดุประปา 2 รายการ
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/2/2564 ซ่อม 7096
05.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/2/2564 ซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา
26.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/64 รับสมัครเด็กอนุบาล
13.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/1/2564 ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง
12.01.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

12/01/64 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
30.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๖L จำนวน ๔ แกนลอน,น้ำมันไฮดรอลิค ๑๘L จำนวน ๒ ถัง,จารบี จำนวน ๑๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการเสนอราคาน้ำมันเครื่อง 02/12/63
27.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/11/63 วัสดุสน.4รายการ
24.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564)

27/11/2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
23.11.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุประปา สารส้มจำนวน 100 ถุง ปูนขาว จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/63 สารส้ม

แสดง 41 ถึง 60 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง