แสดง 921 ถึง 928 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.09.2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2 595
06.09.2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล ซอยหน้าขุมน้ำบางมะรวน-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 587
16.08.2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูป ตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ-ควนตาแท่น 602
16.08.2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูมีฝาปิด ซอยเก็จมุกดา หมู่ที่ 1 584
15.08.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม คูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น (ช่วงที่ 2) 598
23.05.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1 615
08.04.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ 598
10.03.2559 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2) 610
15.09.2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดำ 2

15/9/59 ผู้ชนะรก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซบางเหนียวดำ
06.09.2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล ซอยหน้าขุมน้ำบางมะรวน-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

16/59 ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.หน้าขุมน้ำ-ศูนย์วิทย์
16.08.2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูป ตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ-ควนตาแท่น

16/59 ผู้ชนะคูระบายนคสล.รูป ตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ-ควนตาแท่น
16.08.2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูมีฝาปิด ซอยเก็จมุกดา หมู่ที่ 1

16/59 ผู้ชนะ คูระบายน้ำคสล.รูป ตัวยูมีฝาปิดซ.เก็จมุกดา
15.08.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม คูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น (ช่วงที่ 2)

ชื่อผู้ชนะ ถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซอยบางขาม ควนตาแท่น ช่วง2
23.05.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านพอน หมู่ที่ 1

23/5/59 ผู้ชนะเรื่องสอบราคาจ้าง คก.ติดตั้งซุ้มประตูเมืองสะพานลอย
08.04.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงถนนคสล.ซอยป้าละออ

8/4/59 ผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าละออ ม.1
10.03.2559

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2)

10/3/59 ผู้ชนะก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซ.หัวหารสายใน ช่วงที่ 2

แสดง 921 ถึง 928 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง