แสดง 81 ถึง 100 จาก 928 (47 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.09.2563 ประกาศสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700
16.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ขฉษ 190 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 710
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 686
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 688
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-แปลงทาสี ๒ ๑/๒ นิ้ว (รุ่น ๓๐๐,C๓๐๖) Indy-Flintkote ฟลิ้นโค้ท เบอร์ ๓ Shell (๑ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 438
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องดิจิตอล DSLR สำหรับถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ถ่ายเอกสาร) โดยเฉพาะเจาะจง 467
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์จำนวน ๑๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 652
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 446
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวสวมเร็วติดรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลข ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 473
16.09.2563

ประกาศสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/9/63 โน๊ตบุ๊ค
16.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/9/63 ถ่ายเอกสารขาวดำ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ขฉษ 190 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ซ่อม ขฉษ 190 ภูเก็ต
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 วัสดุประปา 3 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะเครื่องพิมบัตร 1 เครื่อง
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะซื้อคอมสวัสดิ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-แปลงทาสี ๒ ๑/๒ นิ้ว (รุ่น ๓๐๐,C๓๐๖) Indy-Flintkote ฟลิ้นโค้ท เบอร์ ๓ Shell (๑ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะวัสดุก่อสร้าง-แปลงทาสี
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะวัสดุ(โต๊ะประชุม)
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องดิจิตอล DSLR สำหรับถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ถ่ายเอกสาร) โดยเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะกล้อง dslr
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะถ่ายเอกสารเข้าเล่มดูกงู
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะ ตู้สาขาภายใน
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์จำนวน ๑๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะหมึกพิม 19 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะซ่อมคอม สป 4 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/2563 ขุดลอกคลองหลังเทศบาล
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ซ่อมหลังคาศาลาม.6
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตว ๘๗๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะซ่อม จจย ขตว 878
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวสวมเร็วติดรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 ชนะหัวสวม 2.5 นิ้ว
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลข ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/63 สาระ ซ่อมคอม 416-58-0072

แสดง 81 ถึง 100 จาก 928 (47 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง