หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.07.2567 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเหตุอุทกภัย (กรณีเยียวยาหลังเกิดภัย) 8
05.07.2567 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมประกวดและแข่งภายในงานถนนสายผลไม้ศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗ 54
30.06.2567 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเหตุอุทกภัย 29
20.06.2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 48
13.06.2567 การนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 40
05.06.2567 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62
31.05.2567 แขวงทางหลวงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ (แยกท่าเรือ) 47
29.05.2567 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 85
29.05.2567 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ค้าออนไลน์แบบนิวนอร์มอล(New Normal) ประจำปี 2567 86
28.05.2567 การดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 41
24.05.2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 96
21.05.2567 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (Worl Hypertension League) กำหนด วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี คำขวัญ ปี 2567 “ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว” 74
01.05.2567 ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ 109
01.05.2567 ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 248
01.05.2567 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 92
24.04.2567 ประกาศ ขอแจ้งการกำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 86
09.04.2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) 116
05.03.2567 สรุปผลการดำเนินการโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกและหน่วยราชการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 131
23.02.2567 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒) 192
08.02.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172
12.07.2567

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง บัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเหตุอุทกภัย (กรณีเยียวยาหลังเกิดภัย)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2567

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมประกวดและแข่งภายในงานถนนสายผลไม้ศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.06.2567

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเหตุอุทกภัย

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2567

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2567

การนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.06.2567

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2567

แขวงทางหลวงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ (แยกท่าเรือ)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.05.2567

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.05.2567

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ค้าออนไลน์แบบนิวนอร์มอล(New Normal) ประจำปี 2567

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.05.2567

การดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.05.2567

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (Worl Hypertension League) กำหนด วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี คำขวัญ ปี 2567 “ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว”

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.05.2567

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.04.2567

ประกาศ ขอแจ้งการกำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.03.2567

สรุปผลการดำเนินการโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกและหน่วยราชการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.02.2567

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.02.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1790 (90 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง