แสดง 1 ถึง 20 จาก 198 (10 หน้า)

หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.07.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค ๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
09.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 106
08.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Mu;tifunctchin เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
08.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ (สารส้ม คลอรีนผง ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
17.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต (สายพานแอร์,สายพานหน้าเครื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135
16.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ห้องอนุบาล ๑/๑ และ ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151
09.03.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176
11.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191
06.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 198
25.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183
02.10.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบางพอน ช่วงที่ ๒ 137
31.08.2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาแพร้ว หมู่ที่ ๖ 206
28.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับแม่พิมพ์(ดรัม) DR-๒๖๐CL ใช้สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๙๓-๕๙-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223
28.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑๐ (วปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207
20.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต (เปลียนปั้มดูด,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 206
10.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 296
10.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกโต๊ะทำงาน ของฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๕๕๐ บาทโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 298
10.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 271
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 196
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192

แสดง 1 ถึง 20 จาก 198 (10 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง