แสดง 1 ถึง 20 จาก 59 (3 หน้า)

หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.12.2564 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 69
08.12.2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 107
16.11.2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 195
19.07.2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร 369
05.07.2564 รายชื่อผู้ลงทะเบียนว่างงานกับอบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรรูปแบบออฟไลน์ 2377
05.07.2564 รายชื่อผู้ลงทะเบียนว่างงานกับอบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรรูปแบบออนไลน์ 901
28.06.2564 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 312
23.06.2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง 468
01.06.2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 563
25.11.2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 455
05.11.2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 653
13.08.2563 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 368
07.08.2563 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๑ ตำแหน่ง 386
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร(คราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 398
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (SAHATAVESIN) ทิชชู่ ม้วนจัมโบ้ ซันไลต์ ๓,๕๐๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 383
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองเนื่องในวันที่่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 386
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลียนระะบบคลัช รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346
21.05.2563 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 357
27.02.2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 434
21.02.2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเลื่อนวันสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 388

แสดง 1 ถึง 20 จาก 59 (3 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง