หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488
26.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด 500
26.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480
26.04.2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีแรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 520
20.04.2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 753
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 514
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489
19.04.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 615
18.04.2561 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489
18.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469
17.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ 706
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหางปลาหนา จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 504
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 648
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ของหมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
09.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488
09.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
30.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/5/61 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
26.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด

26/4/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดปฏิบัตงาน 6 ชุด
26.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/4/61 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองสาธาฯ
26.04.2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีแรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26/4/61 ประกวดราคาก่อสร้างคูระบายนำซ.ไกรเลิศ ชวง3
20.04.2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/4/61 โครงการอาหารกลางวัน
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/4/61จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล 2 บ่อ
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/4/61 ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ 4 รายการ
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
19.04.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

24/4/2561 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
18.04.2561

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อวัสดุ สนง.10 รายการ
18.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ทำตรายาง 4 รายการ
17.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙

3/5/61 ซ่อมรถกระเช้า
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/61 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหางปลาหนา จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/4/61 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหางปลาหนา
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/4/61ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ของหมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/04/61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่าย
09.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/04/61 จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้และโต๊ะ

แสดง 3461 ถึง 3480 จาก 3818 (191 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488
26.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด 500
26.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480
26.04.2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีแรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 520
20.04.2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 753
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 514
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
19.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489
19.04.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 615
18.04.2561 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489
18.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469
17.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ 706
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหางปลาหนา จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 504
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 648
10.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ของหมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 702
09.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488
09.04.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
30.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/5/61 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
26.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด

26/4/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดปฏิบัตงาน 6 ชุด
26.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/4/61 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองสาธาฯ
26.04.2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีแรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26/4/61 ประกวดราคาก่อสร้างคูระบายนำซ.ไกรเลิศ ชวง3
20.04.2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/4/61 โครงการอาหารกลางวัน
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/4/61จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล 2 บ่อ
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/4/61 ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ 4 รายการ
19.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
19.04.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

24/4/2561 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
18.04.2561

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อวัสดุ สนง.10 รายการ
18.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ทำตรายาง 4 รายการ
17.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙

3/5/61 ซ่อมรถกระเช้า
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/61 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหางปลาหนา จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/4/61 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหางปลาหนา
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/4/61ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิ๊บรัดสายถังแก๊ส
10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ของหมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/04/61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่าย
09.04.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/04/61 จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้และโต๊ะ

แสดง 3461 ถึง 3480 จาก 3818 (191 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง