หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 387
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น K ๒๒๐๐ ND จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 531
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384
29.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 367
28.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงดิน คลองบ้านลิพอล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 304
28.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน ๑๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522
25.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนตาแท่น ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
24.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะภายในบริเวณจัดงานมินิมาราธอน จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484
24.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 357
23.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359
23.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งนาเคียน ช่วงปากทางเข้า ติดถนนท่าเรือ-ป่าคลอก หมู่ที่ ๕ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 541
23.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มกลัด สำหรับใช้ในโครงกาแข่งขันมินิมาราธอน จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424
23.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและประชาชนจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 407
23.01.2562 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน หมู่ที่ ๔ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 603
22.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ จำนวน ๑๑ โหล (โครงการมินิมาราธอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490
22.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 457
30.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/62 เก้าอี้ สนง 5 ตัว
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/1/62 ซื้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใช่ยา 20 รายการ
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น K ๒๒๐๐ ND จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อจัดซื้อวัสดุ
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อโต๊ะทำงาน
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ซ่อมกล้อง 5 จุด
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/01/62 ซ่อมคอม 493550023
29.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/62 เปลี่ยนแบต 80-7202
28.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงดิน คลองบ้านลิพอล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/01/62 จ้างโครงการซ่อมแซม
28.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน ๑๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/1/62 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบิลใบสั่งจ่ายน้ำมัน 100 เล่ม
25.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนตาแท่น ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/62 จ้างโครงการก่อสร้างถนน
24.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะภายในบริเวณจัดงานมินิมาราธอน จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/62 จ้างเหมาทำความสะอาด
24.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/02/62 ซื้อสีสเปรย์
23.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/62 ซื้อวัสดุคอม 2 รายการ
23.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งนาเคียน ช่วงปากทางเข้า ติดถนนท่าเรือ-ป่าคลอก หมู่ที่ ๕ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/62 คสล.ทุ่งนาเคียน
23.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มกลัด สำหรับใช้ในโครงกาแข่งขันมินิมาราธอน จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/62 เข็มกลัด มินิมาราธอน 150 ชุด
23.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและประชาชนจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/62 อาหารว่างและเครื่องดื่ม มินิ
23.01.2562

ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน หมู่ที่ ๔ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

23/01/62 ประกวดราคาจ้างโครงการ อาคารศูนย์เรียนรู้อันดามัน
22.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ จำนวน ๑๑ โหล (โครงการมินิมาราธอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/01/62 ซื้อป้ายชื่อ
22.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/01/62 จ้างจัดทำตรายาง

แสดง 3521 ถึง 3540 จาก 4511 (226 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง