หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262
14.10.2564 ประกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและวงาท่อระบายน้ำ ซอยควนตาแท่น-บางขาม หมู่ที่ ๒ 479
11.10.2564 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลักเมือง ๒/๑ 481
06.09.2564 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด 519
01.09.2564 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนัดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านใหญ่ ๑/๑ 458
06.08.2564 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองวังฆ้อง หมูที่ ๘ 474
06.08.2564 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเงินผัน ๓ 462
03.08.2564 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านกล้วย ๑/๓ หมู่ที่ ๑ 467
20.04.2564 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งนาเคียน ช่วงที่ ๔ 487
24.03.2564 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อร่(ช่วงที่ ๒) 579
12.03.2564 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาพ่อท่านบ่อแร่หมู่ที่ ๘ 477
11.01.2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาฮ่วน หมู่ที่ ๒ 628
06.11.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองหลัง รพ.สต.บ้านม่าหนิก 468
29.10.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาเคียน(หลังโรงเห็ด) 514
22.09.2563 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยอุทัย (ช่วงที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร 838
31.08.2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาแพร้ว หมู่ที่ ๖ 701
18.08.2563 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยบางขาม จรดสะพานลิพอนบางกอก ม.2 478
14.08.2563 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา 492
04.08.2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินริมคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก 457
17.07.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 779
17.03.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.10.2564

ประกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและวงาท่อระบายน้ำ ซอยควนตาแท่น-บางขาม หมู่ที่ ๒

8/10/64 กำหนดวันเลาตรวจ คู ควนตาแทน
11.10.2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลักเมือง ๒/๑

11/10/64 ปชสตรวจงสนถนนคสล พร้อมคูซอยหลักเมือง2/1
06.09.2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด

6/9/64 ปชส.ตรวจงานก่อสร้างถถน คสล.มีฝาปิด
01.09.2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนัดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านใหญ่ ๑/๑

26/8/64 ปชส.ตรวจงานก่อสร้าง คสล.พร้อมคู ซอยบ้านใหญ่ 1/1
06.08.2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองวังฆ้อง หมูที่ ๘

10/8/64ตรวจรับงานเขื่อนกันดินคลองวังฆ้อง ม.8
06.08.2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเงินผัน ๓

6/8/64 ปชส.ตรวจรับงานซอยเงินผัน 3
03.08.2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านกล้วย ๑/๓ หมู่ที่ ๑

3/8/64 ปชส.ตรวจงานก่อสร้างถนน ซอยบ้านกล้วย 1/3 ม.1
20.04.2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งนาเคียน ช่วงที่ ๔

20/4/64 ตรวจรับ ถนน คสล.ซอยนาเคียน
24.03.2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อร่(ช่วงที่ ๒)

23/3/64 วัน เวลาตรวจงาน เขื่อนกันดินหลังเทศบาล
12.03.2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาพ่อท่านบ่อแร่หมู่ที่ ๘

12/3/64 กำหนด วันเวลาตรวจรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์พ่อท้่าบ่อแร่
11.01.2564

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาฮ่วน หมู่ที่ ๒

11/1/64 ปชส.งานโครงการสร้างคู คสล ซอยตาฮ่วน ม.2
06.11.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองหลัง รพ.สต.บ้านม่าหนิก

2/11/63 ปชส.ตรวจงาน คก เขื่อนกันดินคลองหลัง รพม่าหนิก
29.10.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาเคียน(หลังโรงเห็ด)

29/11/63 ปชส.ตรวจงานคูระบายน้ำหลังซอยนาเคียน
22.09.2563

ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยอุทัย (ช่วงที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

22/9/2563 วันตรวจรับ ซ.อุทัย
31.08.2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาแพร้ว หมู่ที่ ๖

31/8/63 ปชส.วันเวลาตรวจงาน คู คสล.ซอยตาแพร้ว
18.08.2563

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยบางขาม จรดสะพานลิพอนบางกอก ม.2

18/08/63 ปชส.ตรวจรับงานจ้าง คูน้ำซ.บางขาม
14.08.2563

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา

14/08/63 ปชส.ตรวจรับงาน ปรับปรุงถนนสวนนวมินทร
04.08.2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินริมคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก

30/7/63 ปชส.รับงานจ้างเขื่อนกันดิน หลัง รพสต
17.07.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

17/7/63 ตรวจรับงาน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 61 (4 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง