หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
24.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ถุง/๒๕กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 671
23.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
23.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
20.10.2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 755
20.10.2560 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุนวม มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680
20.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
19.10.2560 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 743
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีถือศิลกินผัก ขนาด 3*5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 554
18.10.2560 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 546
18.10.2560 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส คลองอินทนิล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding} 728
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 832
11.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553
10.10.2560 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 592
05.10.2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 582
05.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด 556
05.10.2560 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ 570
03.10.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 712
02.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 680
28.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 720
24.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ถุง/๒๕กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/11/2560 จัดซื้อสารส้ม
23.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก 7 รก
23.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60จัดซื้อถุงดำและไม้กวาด
20.10.2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20.10.2560

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุนวม มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 เก้าอี้ขาเหล็ก
20.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/11/60 ซื้อพวงมาลา
19.10.2560

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีถือศิลกินผัก ขนาด 3*5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/60 จ้างประชาสสัมพันธ์ทำป้ายกินเจ 3*5
18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

16/10/60 จ้างเหมาบริการล้างสระน้ำ
18.10.2560

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/60 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
18.10.2560

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส คลองอินทนิล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding}

18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/2560 จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน
11.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/10/60 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10.10.2560

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด

4/10/60 ซื้อหนังสือพิมพ์
05.10.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑

6/11/60 เผยแพร่จัดซื้อ
03.10.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/10/2560 พี่นุช
02.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

9/10/60 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา
28.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

28/9/60 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คก.เหมาเอกชนเก็บขยะ

แสดง 3441 ถึง 3460 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
24.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ถุง/๒๕กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 671
23.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
23.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
20.10.2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 755
20.10.2560 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุนวม มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680
20.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
19.10.2560 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 743
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีถือศิลกินผัก ขนาด 3*5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 554
18.10.2560 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 546
18.10.2560 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส คลองอินทนิล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding} 728
18.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 832
11.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553
10.10.2560 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 592
05.10.2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 582
05.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด 556
05.10.2560 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ 570
03.10.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 712
02.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 680
28.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 720
24.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ถุง/๒๕กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/11/2560 จัดซื้อสารส้ม
23.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-6690 ภก 7 รก
23.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60จัดซื้อถุงดำและไม้กวาด
20.10.2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20.10.2560

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุนวม มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 เก้าอี้ขาเหล็ก
20.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/11/60 ซื้อพวงมาลา
19.10.2560

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีถือศิลกินผัก ขนาด 3*5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/60 จ้างประชาสสัมพันธ์ทำป้ายกินเจ 3*5
18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

16/10/60 จ้างเหมาบริการล้างสระน้ำ
18.10.2560

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/60 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
18.10.2560

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส คลองอินทนิล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding}

18.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๔๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/2560 จ้างซ่อมรถตู้ฉุกเฉิน
11.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/10/60 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10.10.2560

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

05.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ/วัน เสียงใต้,เดลินิวส์,ไทยรัฐ,ข่าวสด

4/10/60 ซื้อหนังสือพิมพ์
05.10.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑

6/11/60 เผยแพร่จัดซื้อ
03.10.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประปา หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/10/2560 พี่นุช
02.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณทางเข้าเขาล้าน - บางโจ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

9/10/60 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา
28.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

28/9/60 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คก.เหมาเอกชนเก็บขยะ

แสดง 3441 ถึง 3460 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง