หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
14.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร, เช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311
11.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 377
10.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ CC จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406
10.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น สปอนเซอร์ สำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน กระทู้คัพ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338
10.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา กางเกง ถุงเท้า จำนวน ๒๕ ชุด (แข่งขันฟุตบอล กระทู้คัพ ๑๑ คน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 368
10.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต (ซ่อมยอยเกียร์ฝาก,เติมน้ำมันเครื่องปั๊มสูญญากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
09.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 310
09.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ติดรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384
09.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต จำนวน ๑๑ รายการ 335
08.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 531
08.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312
03.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลศรีสุนทรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 388
02.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ สำรับ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393
02.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดแสดงมายากล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 411
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายสแตนดี้ตัวการ์ตูนต่างๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 532
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 376
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP P๑๐๐๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396
28.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450
14.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร, เช็คสภาพทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/62 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ
11.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/01/62 วางท่อระบายน้ำ ซ.ทุ่งนาเคียน
10.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ CC จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/62 ซื้อวัสดุน้ำดื่ม
10.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น สปอนเซอร์ สำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน กระทู้คัพ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/62 ซื้อผ้าเย็น
10.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา กางเกง ถุงเท้า จำนวน ๒๕ ชุด (แข่งขันฟุตบอล กระทู้คัพ ๑๑ คน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/62 ซื้อชุดกีฬา
10.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต (ซ่อมยอยเกียร์ฝาก,เติมน้ำมันเครื่องปั๊มสูญญากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/62 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฎิกูล
09.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/01/62 จ้างจัดทำตรายาง
09.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ติดรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/62 ทำไวนิลติดรถยนต์
09.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต จำนวน ๑๑ รายการ

10/01/62 ซ่อมรถบรรทุกขยะ
08.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/01/62 จ้างเหมาบริการเต็นท์
08.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/01/62 ซื้อของขวัญ
03.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลศรีสุนทรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/62 ป้ายศูนย์บัญชาการ
02.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ สำรับ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2562 ซื้อของขวัญ งานวันเด็ก
02.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดแสดงมายากล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2562 เหมาชุดแสดงมายากล
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/61 จ้างทำป้ายนิลประชาสัมพันธ์
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/61 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายสแตนดี้ตัวการ์ตูนต่างๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/61 ป้ายสแตนดี้
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2562 ซื้อหมึกคอม 10 รายการ
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP P๑๐๐๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๕๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/62 ซ่อม HP P1005
28.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2562 ซื้อ อปป.สนง. 19 รายการ

แสดง 3441 ถึง 3460 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง