หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 561
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 515
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 471
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 570
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528
12.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 539
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 562
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 609
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 579
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522
08.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 478
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 539
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 560
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485
06.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 357
06.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 เครื่องปรับอากาศ..
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/03/61 จ้างทำป้ายผ้าแพร
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 17 รายการ
13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/03/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
12.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

12/03/61 ซ.ศรีลืพอน
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

9/03/61 ืe-bidding
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุ สนง.
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อรอกโยกโซ่
08.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

8/03/61 ซ.ลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุประปา
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม

13/3/61 อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/03/61 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ
06.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

22/2/61 ซ่อมแซ่มรถบรรทุก 80-9683
06.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/03/61 จ้างเช่าเต้นท์ขนาด 3*3

แสดง 3401 ถึง 3420 จาก 3700 (185 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 561
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
16.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 515
14.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 471
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 570
13.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528
12.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 539
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 562
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 609
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 579
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
09.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522
08.03.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 478
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 539
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 560
07.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485
06.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 357
06.03.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 รายการ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/3/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/61 เครื่องปรับอากาศ..
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าแพร ขนาด ๑x๓ เมตร พร้อมลูกโป่ง สีชมพู-ขาว จำนวน ๒๐๐ ใบ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/03/61 จ้างทำป้ายผ้าแพร
14.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/4/61 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 17 รายการ
13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิ่นชัยศิริ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/03/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
12.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

12/03/61 ซ.ศรีลืพอน
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขภิบาล ๑ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

9/03/61 ืe-bidding
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VFF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/3/61 วัสดุ สนง.
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
09.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอกโยกโซ่ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อรอกโยกโซ่
08.03.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

8/03/61 ซ.ลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/03/61 ซื้อวัสดุประปา
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม

13/3/61 อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม
07.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๙๒๐๓ ภูเก็ต (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/03/61 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ
06.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๘๓ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

22/2/61 ซ่อมแซ่มรถบรรทุก 80-9683
06.03.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/03/61 จ้างเช่าเต้นท์ขนาด 3*3

แสดง 3401 ถึง 3420 จาก 3700 (185 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง