หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.05.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา บริเวณถนนบางขาม-ควนตาแท่น ซอย ๘๔ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 503
18.05.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 565
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484
17.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 527
16.05.2561 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475
15.05.2561 ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ 528
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
11.05.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง 525
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 517
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 632
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 678
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
10.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 668
18.05.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา บริเวณถนนบางขาม-ควนตาแท่น ซอย ๘๔ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/5/61 ถนนบางขาม-ควนตาแท่น
18.05.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

21/5/61กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ประกาศซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ๒ จำนวน
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ๒ ชุด
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/5/61 ซื้ออาหารเสริมนม
17.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/5/61ารเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ 120 ซีซ๊ 1 คัน
16.05.2561

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/5/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้
15.05.2561

ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓

23/5/61 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันโครงการต่อเติมศาลา
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง 40 ตัว
11.05.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง

11/5/62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 จ้างประกอบอาหาร
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ป้ายไวนิลโครงการ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 อาหารเสริมนมโรงเรียน
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แบตรถตู้
10.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แอร์ห้องปชส.

แสดง 3421 ถึง 3440 จาก 3818 (191 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.05.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา บริเวณถนนบางขาม-ควนตาแท่น ซอย ๘๔ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 503
18.05.2561 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 565
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
18.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484
17.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 527
16.05.2561 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475
15.05.2561 ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ 528
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 507
11.05.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง 525
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 517
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 619
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 632
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 678
11.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
10.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 668
18.05.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา บริเวณถนนบางขาม-ควนตาแท่น ซอย ๘๔ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/5/61 ถนนบางขาม-ควนตาแท่น
18.05.2561

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

21/5/61กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ประกาศซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ๒ จำนวน
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/5/61 ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ๒ ชุด
18.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/5/61 ซื้ออาหารเสริมนม
17.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/5/61ารเสนอราคาซื้อจักรยานยนต์ 120 ซีซ๊ 1 คัน
16.05.2561

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/5/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้
15.05.2561

ประชาสัมพันธ์การดำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.๓

23/5/61 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันโครงการต่อเติมศาลา
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง 40 ตัว
11.05.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่องสร้าง

11/5/62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 จ้างประกอบอาหาร
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 ป้ายไวนิลโครงการ
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/5/61 อาหารเสริมนมโรงเรียน
11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81 - 0465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม ๓ แกลลอน ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม 3 แกลลอน ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อสารส้ม จำนวน ๑๐๐ ถุง (๑ ถุง/๒๕ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6294 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แบตรถตู้
10.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แอร์ห้องปชส.

แสดง 3421 ถึง 3440 จาก 3818 (191 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง