หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.11.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซ๋อมร่วมใจ ๖ หมู่ที่ ๕ 372
10.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งพระบรมฉาลาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 661
09.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ สธ.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696
08.11.2560 ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 695
08.11.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 790
08.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ดับเบิ้ลแค็ป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 666
07.11.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขวาดขยะถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 735
07.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ ภูเก็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 825
06.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๓ มื้อๆละ ๑๘๒ คนเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523
06.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดผ้าระบายเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 686
06.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 668
06.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
03.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถึงกำหนดเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
02.11.2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 845
02.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 657
01.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 84-0365 ภก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 511
30.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 659
27.10.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 690
24.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 563
24.10.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางล้อรถ รถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข - ๘๒๕๙ ภก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 687
10.11.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซ๋อมร่วมใจ ๖ หมู่ที่ ๕

10/11/60 ตรวจรับงานจ้าง
10.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งพระบรมฉาลาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/11/60 จ้างป้ายไวนิล สมเด็จพระเทพ
09.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ สธ.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/11/60 ซื้อธงชาติ
08.11.2560

ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

6/11/60 ยกเลิกประกาศอาหารกลางวัน
08.11.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/11/60ประกวดราคาจ้างริมทางสะอาาดตา
08.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ดับเบิ้ลแค็ป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07.11.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขวาดขยะถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/11/60จ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก
07.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ ภูเก็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/11/2560 ซ่อมรถบรรทุกขยะ
06.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๓ มื้อๆละ ๑๘๒ คนเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/10/60 จัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าทีตำรวจ
06.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดผ้าระบายเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60 จ้างเหมาจัดผ้า
06.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถึงกำหนดเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02.11.2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

7/11/2560 รับสมัคร
02.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/11/60 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-9661
01.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 84-0365 ภก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 81-03965 ภก
30.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/11/60 ซื้ออาหารเสริมนม
27.10.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างประกอบอาหาร
24.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/60 จ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน ทต.ศรีสุนทร
24.10.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางล้อรถ รถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข - ๘๒๕๙ ภก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 ซื้อเปลี่ยนยางรถตู้

แสดง 3421 ถึง 3440 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.11.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซ๋อมร่วมใจ ๖ หมู่ที่ ๕ 372
10.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งพระบรมฉาลาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 661
09.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ สธ.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696
08.11.2560 ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 695
08.11.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 790
08.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ดับเบิ้ลแค็ป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 666
07.11.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขวาดขยะถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 735
07.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ ภูเก็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 825
06.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๓ มื้อๆละ ๑๘๒ คนเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523
06.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดผ้าระบายเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 686
06.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 668
06.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
03.11.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถึงกำหนดเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656
02.11.2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 845
02.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 657
01.11.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 84-0365 ภก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 511
30.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 659
27.10.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 690
24.10.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 563
24.10.2560 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางล้อรถ รถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข - ๘๒๕๙ ภก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 687
10.11.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำซ๋อมร่วมใจ ๖ หมู่ที่ ๕

10/11/60 ตรวจรับงานจ้าง
10.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งพระบรมฉาลาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/11/60 จ้างป้ายไวนิล สมเด็จพระเทพ
09.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ สธ.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/11/60 ซื้อธงชาติ
08.11.2560

ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

6/11/60 ยกเลิกประกาศอาหารกลางวัน
08.11.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/11/60ประกวดราคาจ้างริมทางสะอาาดตา
08.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ดับเบิ้ลแค็ป กฉ ๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07.11.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขวาดขยะถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/11/60จ้างโครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก
07.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ ภูเก็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/11/2560 ซ่อมรถบรรทุกขยะ
06.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๓ มื้อๆละ ๑๘๒ คนเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/10/60 จัดซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าทีตำรวจ
06.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดผ้าระบายเพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60 จ้างเหมาจัดผ้า
06.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03.11.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถึงกำหนดเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กท ๙๙๒๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02.11.2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

7/11/2560 รับสมัคร
02.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/11/60 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-9661
01.11.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 84-0365 ภก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 81-03965 ภก
30.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/11/60 ซื้ออาหารเสริมนม
27.10.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 จ้างประกอบอาหาร
24.10.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/60 จ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน ทต.ศรีสุนทร
24.10.2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางล้อรถ รถตู้(ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข - ๘๒๕๙ ภก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/60 ซื้อเปลี่ยนยางรถตู้

แสดง 3421 ถึง 3440 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง