หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 545
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 524
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 547
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕ 791
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 557
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 526
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 730
16.01.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 542
16.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 547
15.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 521
11.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 742
10.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 334
09.01.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 578
09.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350
05.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 509
29.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 685
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 375
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/1/61 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕

17/1/61 ผู้ชนะการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2 ม.5
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวิ่ง
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/61 เชคระยะ 70,000
16.01.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

16/1/61 ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.
16.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/1/61 จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
15.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/1/61 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ
11.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จัดซื้อกระจกโค้งจราจร
10.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/1/61 จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ
09.01.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9/1/61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง
09.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/1/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ
05.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/01/61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
29.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/12/60 จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 215 ชุด
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/60 ซ่อมกล้องซีซ๊ทีวี ทางไปปาคลอก เชิงเล
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/60 จ้างศื่อทำประชาสัมพันธ์
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างถ่ายเอกสาร

แสดง 3481 ถึง 3500 จาก 3700 (185 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 545
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 524
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 547
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕ 791
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 557
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 526
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 730
16.01.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 542
16.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 547
15.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 521
11.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 742
10.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 334
09.01.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 578
09.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350
05.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 509
29.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 685
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 375
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/1/61 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕

17/1/61 ผู้ชนะการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2 ม.5
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวิ่ง
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/61 เชคระยะ 70,000
16.01.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

16/1/61 ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.
16.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/1/61 จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
15.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/1/61 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ
11.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จัดซื้อกระจกโค้งจราจร
10.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/1/61 จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ
09.01.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9/1/61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง
09.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/1/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ
05.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/01/61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
29.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/12/60 จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 215 ชุด
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/60 ซ่อมกล้องซีซ๊ทีวี ทางไปปาคลอก เชิงเล
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/60 จ้างศื่อทำประชาสัมพันธ์
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างถ่ายเอกสาร

แสดง 3481 ถึง 3500 จาก 3700 (185 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง