หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 633
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวักปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 470
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระกอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 547
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๙๖ ภูเก็ต (ซ่อม ระบบเกียร์ ระบบไฟ ลูกปืนคลัช แผงยืนท้ายเก็บขยะ ตัวล็อคประตู กระจกประตู และตรวจเช็คสภาพทั่วไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 405
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น ๑๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 411
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูแลและรื้อถอน รวม ๗ วัน ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444
21.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455
20.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 521
20.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 518
20.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 591
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ( ลูกโป่ง ,ยางรัด ,เชือกฟาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 720
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 750
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บาท BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 531
19.12.2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 597
19.12.2561 ประกวดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 619
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 538
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
19.12.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนยางในและนอกล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 548
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/61 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวักปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/61 ซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระกอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/12/61 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/61ซื้อวัสดุประปา 3 รายการ
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๙๖ ภูเก็ต (ซ่อม ระบบเกียร์ ระบบไฟ ลูกปืนคลัช แผงยืนท้ายเก็บขยะ ตัวล็อคประตู กระจกประตู และตรวจเช็คสภาพทั่วไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/61 จ้างซ่อมรถบรรทุก
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น ๑๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/61 ซ่อมคอม hp รุ่น 1018
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/01/62 จ้างป้ายไวนิล
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูแลและรื้อถอน รวม ๗ วัน ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/01/62 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
21.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/01/62 จ้างพัสดุ
20.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/61 ซื้อวัสดุบ้านงานครัว
20.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/61 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์
20.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/61 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันงานวันเด้ก
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ( ลูกโป่ง ,ยางรัด ,เชือกฟาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/61ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันเด็ก
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/61 จ้างเหมาทำความสะอาด
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บาท BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/61 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผนัง
19.12.2561

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/12/61 จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์
19.12.2561

ประกวดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/12/61 ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/12/61 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/61 งานบ้านงานครัว 10 รายการ
19.12.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง ๙๓๗๐ ภูเก็ต (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนยางในและนอกล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/61 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์

แสดง 3481 ถึง 3500 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง