หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.02.2562 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 460
15.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ-๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 427
14.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488
14.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ขนาด ๒๐ นิ้ว x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 531
14.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 443
13.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปาหมู่ที่ ๒ บ้านควนตาแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493
13.02.2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 389
13.02.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350
12.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๕ (เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอลโทรล เติมน้ำมันไฮโดรลิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456
12.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางใน ยางรองขอบ ล้อหลังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467
12.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483
08.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๓๕ ภูเก็ต (ซ่อมไฟท้ายทั้งซ้ายและขวา , อัดจารบีทั้งคัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 383
01.02.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 501
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภก (ตรวจเช็คปืนยิงน้ำตัวบน ตรวจเช็คระบบไฟทั้งคัน ตรวจเช็ควิทยุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 446
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 505
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316
31.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456
15.02.2562

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/2/62 ก่อสร้างเขื่อน
15.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป กฉ-๓๒๙๗ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/2/62 จ้างซ่อมแซมรถยนต์
14.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/2/62 จ้างทำป้ายอะคริลิค
14.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ขนาด ๒๐ นิ้ว x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/2/62 จ้างทำป้ายอะคริลิค ขนาด ๒๐
14.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

18/2/62 จ้างรถบรรทุกขยะ
13.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปาหมู่ที่ ๒ บ้านควนตาแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/2/62 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา
13.02.2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14/02/62 ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
13.02.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/02/62 ซื้อวัสดุคอม 7 รายการ
12.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๕ (เปลี่ยนสายไฮโดรลิกตัวคอลโทรล เติมน้ำมันไฮโดรลิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/2/62 จ้างซ่อมรถบรรทุก
12.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางใน ยางรองขอบ ล้อหลังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/2/62 ซื้อยางนอก
12.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/2/62 จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วน
08.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๓๕ ภูเก็ต (ซ่อมไฟท้ายทั้งซ้ายและขวา , อัดจารบีทั้งคัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/02/62 ซ่อมรถบรรทุก 81-0135
01.02.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/02/62 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง 1 รายการ
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน ขธท ๑๐๙ ภก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภก (ตรวจเช็คปืนยิงน้ำตัวบน ตรวจเช็คระบบไฟทั้งคัน ตรวจเช็ควิทยุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/62 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/62 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา ม.๑
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/62 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา ม.๘
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/02/62 ซื้อครุภัณ์กล้องถ่ายรูป
31.01.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/02/62 ซื้อคอมพิวเตอร์

แสดง 3381 ถึง 3400 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง