หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)ของกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
02.09.2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกตินเครนไฮดรอดริกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 54
02.09.2565 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 54
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริคสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายพวง ลือทรัพย์) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ครุภัณฑ์ ๐๙๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(หมึกคอมพิวเตอร์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะ แยกประเภท ๔ ประเภท จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งเนื้อแสตนเลส ตัวเสาเป็นเหล็กกันสนิมทาสีดำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๒๐๐ L ๒ ขอบ จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 55
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตาใโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
30.08.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 56
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)ของกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกตินเครนไฮดรอดริกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริคสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายพวง ลือทรัพย์) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ครุภัณฑ์ ๐๙๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(หมึกคอมพิวเตอร์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะ แยกประเภท ๔ ประเภท จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งเนื้อแสตนเลส ตัวเสาเป็นเหล็กกันสนิมทาสีดำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๒๐๐ L ๒ ขอบ จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตาใโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3818 (191 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)ของกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
02.09.2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกตินเครนไฮดรอดริกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 54
02.09.2565 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 54
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริคสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายพวง ลือทรัพย์) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ครุภัณฑ์ ๐๙๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
02.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(หมึกคอมพิวเตอร์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะ แยกประเภท ๔ ประเภท จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งเนื้อแสตนเลส ตัวเสาเป็นเหล็กกันสนิมทาสีดำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
31.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๒๐๐ L ๒ ขอบ จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 55
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตาใโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
30.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
30.08.2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 56
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)ของกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกตินเครนไฮดรอดริกพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริคสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายพวง ลือทรัพย์) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ครุภัณฑ์ ๐๙๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๔๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(หมึกคอมพิวเตอร์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะ แยกประเภท ๔ ประเภท จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งเนื้อแสตนเลส ตัวเสาเป็นเหล็กกันสนิมทาสีดำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิริค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๒๐๐ L ๒ ขอบ จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๖๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตาใโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.08.2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3818 (191 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง