หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกอ่อน,ปากาน้ำเงิน และถุงผ้า โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ภูเก็ต (เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
25.07.2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28
25.07.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มหอยโข่งพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๒๐ HP ติดตั้งในแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
19.07.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
19.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มและมอเตอร์ ๒๐ HP ๓๘๐ V สูบน้ำดิบขึ้นหอถังไปยังการเคหะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบ ขนาด ๔ นิ้วที่ส่งไปยังการเคหะหมู่ที่ ๑ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำขึ้นถังพักน้ำใสที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊ม Super pum สูบน้ำขึ้นหอถังขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
12.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
12.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดพยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกอ่อน,ปากาน้ำเงิน และถุงผ้า โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ภูเก็ต (เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มหอยโข่งพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๒๐ HP ติดตั้งในแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.07.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มและมอเตอร์ ๒๐ HP ๓๘๐ V สูบน้ำดิบขึ้นหอถังไปยังการเคหะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบ ขนาด ๔ นิ้วที่ส่งไปยังการเคหะหมู่ที่ ๑ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำขึ้นถังพักน้ำใสที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊ม Super pum สูบน้ำขึ้นหอถังขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดพยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 3553 (178 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกอ่อน,ปากาน้ำเงิน และถุงผ้า โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ภูเก็ต (เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
26.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
25.07.2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28
25.07.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
25.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มหอยโข่งพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๒๐ HP ติดตั้งในแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
19.07.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
19.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มและมอเตอร์ ๒๐ HP ๓๘๐ V สูบน้ำดิบขึ้นหอถังไปยังการเคหะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบ ขนาด ๔ นิ้วที่ส่งไปยังการเคหะหมู่ที่ ๑ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำขึ้นถังพักน้ำใสที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
18.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊ม Super pum สูบน้ำขึ้นหอถังขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
12.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
12.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดพยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกอ่อน,ปากาน้ำเงิน และถุงผ้า โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ภูเก็ต (เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กองคลัง หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มหอยโข่งพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๒๐ HP ติดตั้งในแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.07.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มและมอเตอร์ ๒๐ HP ๓๘๐ V สูบน้ำดิบขึ้นหอถังไปยังการเคหะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบ ขนาด ๔ นิ้วที่ส่งไปยังการเคหะหมู่ที่ ๑ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำขึ้นถังพักน้ำใสที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊ม Super pum สูบน้ำขึ้นหอถังขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ที่ส่งไปยังหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลข กษ ๗๖๗๓ ภูเก็ต โดพยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 3553 (178 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง