หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ป้ายถือรณรงค์งดสูบบุหรี่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (ราวจับภายในห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดิบ ปากกา สมุด ในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
19.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาตู้คอนเทรนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
17.07.2566 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของ) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
17.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อปูนขาวจำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
14.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
14.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
13.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ (สารส้ม คลอรีนผง ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับกากาศ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
11.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน และโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
10.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
07.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ป้ายถือรณรงค์งดสูบบุหรี่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (ราวจับภายในห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดิบ ปากกา สมุด ในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาตู้คอนเทรนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.07.2566

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของ) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อปูนขาวจำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลงานดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓ รายการ (สารส้ม คลอรีนผง ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับกากาศ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน และโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 141 ถึง 160 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง