หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
13.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
13.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาขนาด ๙๐ มม. บริเวณซอยในคลำ ๖ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ (จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ (จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ( จ้างเหมาเช่ารถสองแถวบริการรับ-ส่ง ประชาชนร่วมรับส่งเสด็จ จำนวน ๒ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ( จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างวิทยากรสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลวิชิตคัพ" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
08.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีม่วงเหลือง บริเวณสะพานลอย ทั้งขาเข้าและขาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
01.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
01.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
01.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
01.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
01.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
31.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
31.05.2566 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราช 40
31.05.2566 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)(จ้างเหมาเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
13.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาขนาด ๙๐ มม. บริเวณซอยในคลำ ๖ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ (จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ (จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ( จ้างเหมาเช่ารถสองแถวบริการรับ-ส่ง ประชาชนร่วมรับส่งเสด็จ จำนวน ๒ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ( จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างวิทยากรสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลวิชิตคัพ" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีม่วงเหลือง บริเวณสะพานลอย ทั้งขาเข้าและขาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.06.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2566

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราช

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.05.2566

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)(จ้างเหมาเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 221 ถึง 240 จาก 4397 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง