หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 645
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 626
06.08.2563 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท 9920 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 501
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 663
05.08.2563 ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 625
29.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 615
29.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 592
29.07.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 611
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 591
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 593
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 567
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 614
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 579
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 581
17.07.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 561
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 เครื่องปรับอาการศพด.
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 อุปกรณ์เฝ้าระวังโคโรน่า
06.08.2563

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท 9920 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 ซ่อมรถตรวจการณ์
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
05.08.2563

ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/8/63 สาระสำคัญเครื่องปรับอากาศจัดเก็บ
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/63 ซื้อวัสดุ ท่อร้อยสายข้องอ
29.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยนาโพธิ์
29.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/7/63 สำรองข้อมูล
29.07.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยชีเลื้อย
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อาหารจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 อาหารเครื่องดื่มจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 เชือกร่มจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 จ้างอัดถังดับเพลิง
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ไวนิลจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ซ่อมวัสดุการเกษตร
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 วัสดุจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อบรมคุณธรรม
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศยางมะตอย
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศหินคลุก
17.07.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

17/7/63 ตรวจรับงาน

แสดง 141 ถึง 160 จาก 453 (23 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 645
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 626
06.08.2563 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท 9920 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 501
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 663
05.08.2563 ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481
05.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 625
29.07.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 615
29.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 592
29.07.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 611
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 591
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 593
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 567
21.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 614
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 579
20.07.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 581
17.07.2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 561
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 เครื่องปรับอาการศพด.
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 อุปกรณ์เฝ้าระวังโคโรน่า
06.08.2563

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท 9920 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 ซ่อมรถตรวจการณ์
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
05.08.2563

ประกาศสาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขครุภํณฑ์ 420-61-0073 และ 420-48-0019 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/8/63 สาระสำคัญเครื่องปรับอากาศจัดเก็บ
05.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่อร้อยสาย,ข้องอ,ข้อต่อตรง,กิ๊ฟจับท่อ,พุ๊กพลาสติก,และสกรูเกลียว) จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/7/63 ซื้อวัสดุ ท่อร้อยสายข้องอ
29.07.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยนาโพธิ์
29.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลภายนอกแบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/7/63 สำรองข้อมูล
29.07.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยชีเลื้อย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/7/63 ซอยชีเลื้อย
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อาหารจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 อาหารเครื่องดื่มจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกร่ม ขนาด 8 มม.จำนวน 8.24 กก. (2 ม้วน) ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 เชือกร่มจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/2563 จ้างอัดถังดับเพลิง
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ไวนิลจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 ซ่อมวัสดุการเกษตร
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 วัสดุจิตอาสา
21.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/7/63 อบรมคุณธรรม
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศยางมะตอย
20.07.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/63 ประกาศหินคลุก
17.07.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

17/7/63 ตรวจรับงาน

แสดง 141 ถึง 160 จาก 453 (23 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง