หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายพัฒนารายได้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 662
22.09.2563 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยอุทัย (ช่วงที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร 640
18.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 628
18.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 651
16.09.2563 ประกาศสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 663
16.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 608
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ขฉษ 190 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 667
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 652
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 615
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 614
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 599
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 620
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 582
09.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำประปา บางมะรวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 550
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 614
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 590
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 592
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
23.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายพัฒนารายได้ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/9/2563 เช่าเครื่องถ่ายฝ่ายพัฒนารายได้
22.09.2563

ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยอุทัย (ช่วงที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

22/9/2563 วันตรวจรับ ซ.อุทัย
18.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/9/2563 ซ่อมกล้องวงจรปิด
18.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

18/9/2563 เหมารักษาความปลอดภัย
16.09.2563

ประกาศสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/9/63 โน๊ตบุ๊ค
16.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่า่ยเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 4,480 หน้า เย็บมุมเป็นชุด 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/9/63 ถ่ายเอกสารขาวดำ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ขฉษ 190 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ซ่อม ขฉษ 190 ภูเก็ต
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 วัสดุประปา 3 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/2563 ขุดลอกคลองหลังเทศบาล
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ซ่อมหลังคาศาลาม.6
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/63 วัสดุประปา 35 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2563 จ้างบำรุงรักษา กร-5258 ภูเก็ต
09.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำประปา บางมะรวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/9/2563 ซ่อมปั๊มบางมะรวน
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 ประกาศวัสดุประปา 2 รายการ
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 วัสดุประปา ขนาด 3 HP
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/9/2563 วัสดุคอม 7 รายการ
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ

แสดง 121 ถึง 140 จาก 459 (23 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง