หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่เลย 834
27.06.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 803
21.06.2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 970
21.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน 849
20.06.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 646
15.06.2560 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อสวนแตง 2 441
07.06.2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 870
06.06.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 738
05.06.2560 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๖ ชุด 905
19.05.2560 ประกาศจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้มน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อเพื่อเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 คัน 1042
04.05.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 747
02.05.2560 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 928
28.04.2560 จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) 402
20.04.2560 ปรกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 999
20.04.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5 959
04.04.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560 976
22.03.2560 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 622
22.03.2560 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน (อบรมทัศนศึกษาดูงานและสืบสานประเพณีงานเมาลิดกลางอิสลามแห่งประเทศไทย) 997
20.03.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 955
15.03.2560 โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 884
28.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่เลย

28/6/60 สอบราคาก่อสร้างถนนคูระบายน้ำซอยแม่เลย
27.06.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

28/6/60 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ซอยตาช่าง
21.06.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

21/6/60 สมัครงาน 3
21.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน

21/6/60ถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน
20.06.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2

ราคากลางก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านจัดสรร ช่วงที่2
15.06.2560

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อสวนแตง 2

07.06.2560

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

7/6/60 ประกาศสอบราคารถบรรทุกดีเซล 1คัน
06.06.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน พฤษภาคม 2560
05.06.2560

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๖ ชุด

5/6/60 ประกาศสอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 ชุด
19.05.2560

ประกาศจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้มน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อเพื่อเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 คัน

18/5/2560 พี่ลิษา
04.05.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน เมษายน 2560
02.05.2560

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28.04.2560

จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560)

24/7/61 จดหมายข่าว 2
20.04.2560

ปรกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

20/4/60 ประกาศประมูล 2 คัน
20.04.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5

21/4/2560 พี่นุช
04.04.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มีนาคม 2560
22.03.2560

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

22/03/60 ผลรายชื่อ
22.03.2560

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน (อบรมทัศนศึกษาดูงานและสืบสานประเพณีงานเมาลิดกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

22/03/60 งบประมาณ
20.03.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

20/03/60 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
15.03.2560

โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/03/60 วงเงินงบประมาณ

แสดง 1601 ถึง 1620 จาก 1675 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่เลย 834
27.06.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 803
21.06.2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 970
21.06.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน 849
20.06.2560 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 646
15.06.2560 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อสวนแตง 2 441
07.06.2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 870
06.06.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 738
05.06.2560 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๖ ชุด 905
19.05.2560 ประกาศจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้มน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อเพื่อเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 คัน 1042
04.05.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 747
02.05.2560 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 928
28.04.2560 จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) 402
20.04.2560 ปรกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 999
20.04.2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5 959
04.04.2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560 976
22.03.2560 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 622
22.03.2560 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน (อบรมทัศนศึกษาดูงานและสืบสานประเพณีงานเมาลิดกลางอิสลามแห่งประเทศไทย) 997
20.03.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 955
15.03.2560 โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร 884
28.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่เลย

28/6/60 สอบราคาก่อสร้างถนนคูระบายน้ำซอยแม่เลย
27.06.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

28/6/60 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ซอยตาช่าง
21.06.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

21/6/60 สมัครงาน 3
21.06.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน

21/6/60ถนน คสล.พร้อมคูระบาย คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเซียน
20.06.2560

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบ้านจัดสรร(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2

ราคากลางก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านจัดสรร ช่วงที่2
15.06.2560

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อสวนแตง 2

07.06.2560

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

7/6/60 ประกาศสอบราคารถบรรทุกดีเซล 1คัน
06.06.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน พฤษภาคม 2560
05.06.2560

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๖ ชุด

5/6/60 ประกาศสอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 ชุด
19.05.2560

ประกาศจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้มน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อเพื่อเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 คัน

18/5/2560 พี่ลิษา
04.05.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน เมษายน 2560
02.05.2560

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28.04.2560

จดหมายข่าวศรีสุนทร ปีที่ 8 ฉบับ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560)

24/7/61 จดหมายข่าว 2
20.04.2560

ปรกาศการประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

20/4/60 ประกาศประมูล 2 คัน
20.04.2560

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5

21/4/2560 พี่นุช
04.04.2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560

19/7/60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน มีนาคม 2560
22.03.2560

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

22/03/60 ผลรายชื่อ
22.03.2560

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน (อบรมทัศนศึกษาดูงานและสืบสานประเพณีงานเมาลิดกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

22/03/60 งบประมาณ
20.03.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

20/03/60 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
15.03.2560

โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

15/03/60 วงเงินงบประมาณ

แสดง 1601 ถึง 1620 จาก 1675 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง