หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.09.2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 578
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว 586
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 709
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง 563
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 737
26.09.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 596
26.09.2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
25.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 691
25.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์ 393
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 745
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ 670
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลข 81-0464 และ 801-0465 386
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 4 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 377
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 730
21.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 597
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700
20.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 559
27.09.2560

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

25/9/60เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว

25/9/60 ประกาศซื้อสารส้มและปูนขาว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/60 ประกาศซื้อหินคลุก 50 คิว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 6 รายการ
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60. ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 2
26.09.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/9/60 ;kบล็อคคอนกรีต
26.09.2560

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/9/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
25.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/60 ประกาศผูชนะซ้อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80-9025ภก
25.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์

22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/9/60 ผู้ชนะขนะการเสนอราคาซ้อมรถขยะ หมายเลข 80-8015
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ

21/9/60 ซ่อมเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร.-5258 ภก จำนวน 4 เส้น
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 13 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลข 81-0464 และ 801-0465

21/9/60ประกาศชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 4 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครือง จำนวน 4 แกลลอน
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
21.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 3 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60จ้างซักรีดผ้าแพร จำวน 5 แผ่น 87 เมตร
20.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/6/2560 ซ่อมรถบรรทุกขยะ

แสดง 1541 ถึง 1560 จาก 1675 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
27.09.2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 578
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว 586
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 709
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง 563
27.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 737
26.09.2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 596
26.09.2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
25.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 691
25.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์ 393
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 745
22.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ 670
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลข 81-0464 และ 801-0465 386
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 4 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 377
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 730
21.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 597
21.09.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700
20.09.2560 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 559
27.09.2560

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

25/9/60เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและปูนขาว

25/9/60 ประกาศซื้อสารส้มและปูนขาว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 80 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/9/60 ประกาศซื้อหินคลุก 50 คิว
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉากจำนวน 20 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 6 รายการ
27.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60. ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 2
26.09.2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์น คลองอินทนิล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/9/60 ;kบล็อคคอนกรีต
26.09.2560

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/9/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
25.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-9025 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/6/60 ประกาศผูชนะซ้อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80-9025ภก
25.09.2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์

22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลข 80-7015 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/9/60 ผู้ชนะขนะการเสนอราคาซ้อมรถขยะ หมายเลข 80-8015
22.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร-5258 ภูเก็ต จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะ

21/9/60 ซ่อมเปลียนยางรถยนต์ หมายเลข กร.-5258 ภก จำนวน 4 เส้น
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 13 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลข 81-0464 และ 801-0465

21/9/60ประกาศชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 4 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครือง จำนวน 4 แกลลอน
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
21.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 3 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
21.09.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าแพร จำนวน 5 ผืน 87 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/9/60จ้างซักรีดผ้าแพร จำวน 5 แผ่น 87 เมตร
20.09.2560

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๙๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/6/2560 ซ่อมรถบรรทุกขยะ

แสดง 1541 ถึง 1560 จาก 1675 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง