หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
20.02.2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 841
19.02.2561 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1083
18.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 678
15.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 827
12.02.2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 882
12.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1069
12.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถ จำนวน ๖ เส้น ของรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1043
11.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกเล็กทะเบียน บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680
09.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 712
05.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข.๘๒๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1133
02.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจประตูสวิง (ห้องปลัดและห้องเก็บของสำนักปลัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 663
02.02.2561 รายงานรับ จ่าย เงินสด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 688
01.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๒ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 683
01.02.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๙๖ ภก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 685
31.01.2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขาภิบาล ๑ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ 886
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภก จำนวน ๖ เส้น โยวิธีเฉพาะเจาะจง 662
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มซื้อเจาะสันกว้าง จำนวน ๖ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 692
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถจักรยานยานต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง๙๓๗๐ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 694
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696
20.02.2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/2/2561 หมึกคอม
19.02.2561

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

รับโอน ตำแหน่งรองปลัด
18.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/2/2561 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง
15.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/2/61 ประกาศผู้ชนะซ่อมรถบรรทุก 81-0464 จำนวน 12 รายการ
12.02.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

12/1/61 ผลการรับสมัคร 61
12.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/2/61 ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ห้อง สป. 420480017
12.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถ จำนวน ๖ เส้น ของรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/2/61 ประกาศผู้ชนะเปลี่ยนยางล้อรถ 6 เส้น ทะเบียน 80-7202
11.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกเล็กทะเบียน บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/02/61 ซ่อมแซมรถบรรทุกเล็ก
09.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/02/61 ซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 170 กล่อง
05.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข.๘๒๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/02/61 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ นข 8249
02.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจประตูสวิง (ห้องปลัดและห้องเก็บของสำนักปลัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/02/61 ซื้อกุญแจประตูสวิง
02.02.2561

รายงานรับ จ่าย เงินสด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

01.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๒ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/61 การก่อสร้างถนน
01.02.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๙๖ ภก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/2/61 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ
31.01.2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขาภิบาล ๑ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

31/1/61 คสล. ซ.สุขาภิบาล
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภก จำนวน ๖ เส้น โยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มซื้อเจาะสันกว้าง จำนวน ๖ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อแฟ้มเจาะสันกว้าง
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถจักรยานยานต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง๙๓๗๐ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อสว่านไฟฟ้า
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 จัดซื้อเครื่องเชื่อม

แสดง 1481 ถึง 1500 จาก 1749 (88 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง