หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 302
01.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 388
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 324
26.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 309
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 288
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต 283
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน36รายการ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

03/02/64 ประกาศวัสดุประจำรถดูด
01.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/64 ประกาศซ่อมแซมรถทุกขยะ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/64 ประกาศซื้อวัสดุกองคลัง
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศสร้างถนน
26.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/64 รับสมัครเด็กอนุบาล
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/02/64 ประกาศซ่อมรถบรรทุกเล็ก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมท่อพร้อมพัก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศต่อเติมคูระบายน้ำ
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/64 ประกาศซื้อวัสดุของโรงเรียน
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/01/64 ประกาศซื้อรถดูดปฏิกูล
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/01/64 ประกาศซ่อมรถขยะ
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต

22/01/64 ประกาศรถดูดโคลน
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมผิวถนน
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/64 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศสร้างเขื่อน

แสดง 181 ถึง 200 จาก 1667 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 308
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 302
01.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 388
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 324
26.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 309
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 288
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต 283
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน36รายการ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

03/02/64 ประกาศวัสดุประจำรถดูด
01.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/64 ประกาศซ่อมแซมรถทุกขยะ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/64 ประกาศซื้อวัสดุกองคลัง
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศสร้างถนน
26.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/64 รับสมัครเด็กอนุบาล
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/02/64 ประกาศซ่อมรถบรรทุกเล็ก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมท่อพร้อมพัก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศต่อเติมคูระบายน้ำ
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/64 ประกาศซื้อวัสดุของโรงเรียน
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/01/64 ประกาศซื้อรถดูดปฏิกูล
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (ตรวจเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/01/64 ประกาศซ่อมรถขยะ
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต

22/01/64 ประกาศรถดูดโคลน
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมผิวถนน
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/64 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศสร้างเขื่อน

แสดง 181 ถึง 200 จาก 1667 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง