หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390
08.02.2564 ประกาศสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
05.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 376
05.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
04.02.2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร 384
04.02.2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 304
04.02.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 363
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 362
01.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 348
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 464
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 387
26.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 364
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/2/2564 ซ่อม 7096
08.02.2564

ประกาศสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/2/2564 สาระสำคัญซ่อม 7096
05.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/64 ประกาศรถบรรทุกขยะ
05.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/2/2564 ซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา
04.02.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

4/2/2563 ให้มีการเลือกตั้งนายก
04.02.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4/2/2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
04.02.2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

4/2/2564 ข้อมูลข่าวสาร3/2564
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน36รายการ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

03/02/64 ประกาศวัสดุประจำรถดูด
01.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/64 ประกาศซ่อมแซมรถทุกขยะ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/64 ประกาศซื้อวัสดุกองคลัง
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศสร้างถนน
26.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/64 รับสมัครเด็กอนุบาล
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/02/64 ประกาศซ่อมรถบรรทุกเล็ก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมท่อพร้อมพัก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศต่อเติมคูระบายน้ำ

แสดง 181 ถึง 200 จาก 1675 (84 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
08.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390
08.02.2564 ประกาศสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
05.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 376
05.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
04.02.2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร 384
04.02.2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 304
04.02.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 363
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371
03.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 362
01.02.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 348
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 464
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382
29.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 387
26.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373
25.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380
22.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 364
08.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/2/2564 ซ่อม 7096
08.02.2564

ประกาศสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7096 ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/2/2564 สาระสำคัญซ่อม 7096
05.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๙๐ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/64 ประกาศรถบรรทุกขยะ
05.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/2/2564 ซื้อโปรแกรมระบบน้ำประปา
04.02.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

4/2/2563 ให้มีการเลือกตั้งนายก
04.02.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลศรีสุนทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4/2/2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
04.02.2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

4/2/2564 ข้อมูลข่าวสาร3/2564
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ.๔๒๐-๕๙-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน36รายการ
03.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

03/02/64 ประกาศวัสดุประจำรถดูด
01.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (แม่ปั๊มไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/64 ประกาศซ่อมแซมรถทุกขยะ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รถดูดสิ่งโสโครก, รถบรรทุกขยะ, รถสุขาเครื่อนที่, รถดูดสิ่งปฎิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/64 ประกาศซื้อวัสดุกองคลัง
29.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/64 ประกาศสร้างถนน
26.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรีนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/64 รับสมัครเด็กอนุบาล
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๒ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๔๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/01/64 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ
25.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก บน ๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/02/64 ประกาศซ่อมรถบรรทุกเล็ก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อพร้อมบ่อพัก แยกบ้านดอน-บ้านใหญ่ (บ่อปลาหัวข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมท่อพร้อมพัก
22.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางเหนียวดำ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศต่อเติมคูระบายน้ำ

แสดง 181 ถึง 200 จาก 1675 (84 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง