หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.02.2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 763
27.01.2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทร 583
09.01.2563 ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 732
25.10.2562 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 642
18.10.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 634
27.09.2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 663
09.07.2562 ประกาศ ยกย่องเชิดชู "พนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" 708
09.07.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 805
17.05.2562 ประกาศสาระสำคัญซื้อชุดปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 398
08.05.2562 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 810
25.03.2562 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 762
19.03.2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 582
25.02.2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 722
22.02.2562 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) 698
07.12.2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 624
30.11.2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 704
06.11.2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 833
30.10.2561 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสายบริหาร 726
05.06.2561 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 843
23.05.2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 752
03.02.2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

03/02/63 รับสมัครพนักงาน ครั้ง 1
27.01.2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทร

27/01/63 รับสมัคร กกต.
09.01.2563

ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

9/1/2562 ผ่านทดลองงาน
25.10.2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

25/10/62 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
18.10.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

18/10/62 รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27.09.2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

27/9/62 รับสมัครงาน ครั้งที่3 ปี 62
09.07.2562

ประกาศ ยกย่องเชิดชู "พนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"

2/11/60 ยกย่องเชิดชู พนักงานดีเด่น 61
09.07.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/7/62 จ้างถ่ายเอกสารประเมิน
17.05.2562

ประกาศสาระสำคัญซื้อชุดปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/4/2562 สาระสำคัญปั๊มน้ำหอยโข่ง
08.05.2562

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

8/5/62 ประกาศใช้แผน
25.03.2562

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

27/03/62 ผลสอบ
19.03.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

20/03/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
25.02.2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

25/2/2562 รับสมัครงาน
22.02.2562

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)

22/2/62 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
07.12.2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

7/12/61 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
30.11.2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

30/11/61 ประกาศผลผู้มีสิทธสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1
06.11.2561

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

06/11/61 รับสมัครพนักงาน
30.10.2561

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสายบริหาร

06/11/61 รับโอนผอ.
05.06.2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

5/6/61 ประกาศรายชื่อ
23.05.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

23/05/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แสดง 41 ถึง 60 จาก 81 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง