หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.06.2564 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 946
23.06.2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง 1125
01.06.2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 1129
25.11.2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 949
05.11.2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 1231
13.08.2563 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 885
07.08.2563 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๑ ตำแหน่ง 867
10.06.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร(คราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 867
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (SAHATAVESIN) ทิชชู่ ม้วนจัมโบ้ ซันไลต์ ๓,๕๐๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 822
29.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองเนื่องในวันที่่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 823
26.05.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลียนระะบบคลัช รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 774
21.05.2563 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 738
27.02.2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 838
21.02.2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเลื่อนวันสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 810
03.02.2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 891
27.01.2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทร 728
09.01.2563 ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 874
25.10.2562 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 781
18.10.2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 777
27.09.2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 806
28.06.2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

28/6/64 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
23.06.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง

23/6/64 ประกาศชื่อรายชื่อพนักงาน
01.06.2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

1/6/64 รับสมัครงานครั้งที่ 2 ปี 64
25.11.2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
05.11.2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

4/11 รับสมัครงาน ครั้งที่ 1/2564
13.08.2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

13/8/62 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
07.08.2563

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๑ ตำแหน่ง

07/08/63 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร
10.06.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร(คราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/6/63ผู้ชนะซื้อคราด
29.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (SAHATAVESIN) ทิชชู่ ม้วนจัมโบ้ ซันไลต์ ๓,๕๐๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/5/63ผู้ชนะซื้อวัสดุ สนง ทิวชู้ มั้วน
29.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองเนื่องในวันที่่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/5/63 ประกาศผู้ชนะซื้อพวงมาลา ร.7
26.05.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลียนระะบบคลัช รถราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/5/63 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อม/ระบบคลัช กน 7096
21.05.2563

รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

21/05/63 รับโอนย้าย
27.02.2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

27/02/63 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
21.02.2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเลื่อนวันสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

21/02/63 รายชื่อผู้มีสิทธิ
03.02.2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

03/02/63 รับสมัครพนักงาน ครั้ง 1
27.01.2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทร

27/01/63 รับสมัคร กกต.
09.01.2563

ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

9/1/2562 ผ่านทดลองงาน
25.10.2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

25/10/62 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
18.10.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

18/10/62 รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27.09.2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

27/9/62 รับสมัครงาน ครั้งที่3 ปี 62

แสดง 41 ถึง 60 จาก 95 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง