หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.10.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 185
02.09.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 191
03.08.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 194
08.07.2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 273
02.06.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 255
06.05.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 226
05.04.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 299
02.04.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 263
09.03.2564 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 271
03.03.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 229
08.02.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 239
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 388
27.01.2564 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 253
08.12.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 244
06.11.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 236
15.10.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 367
09.10.2563 รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 313
07.10.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 231
08.09.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 282
05.08.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 273
05.10.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.07.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

16/7/64 รายงานการเงินไตรมาส 3
02.06.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

2/6/64รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564
06.05.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

4/7/64 รายงานการเงินเดือนเมษายนยน 64
05.04.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

5/4/64 รายงานทางการเงิน เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64
02.04.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

2/4/64 รายงานรับ จ่าย เดือนมีนาคม 2564
09.03.2564

ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9/3/64 รายงานงบการเงิน 2563
03.03.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

3/3/64 รายงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.02.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

7/2/64 รายรับ จ่าย เดือนมกราคม 2564
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
27.01.2564

ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

27/1/64 รายงานการเงินไตรมาส 1
08.12.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนธันวาคม 63
06.11.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน63
15.10.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

15/10/2563 รายงานงบ
09.10.2563

รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

9/9/2563 รับ-จ่ายเงินสด
07.10.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

27/164 รายงานรับ จ่ายเงินเดือนตุลาคม 63
08.09.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
05.08.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

05/08/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

แสดง 21 ถึง 40 จาก 117 (6 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.10.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 185
02.09.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 191
03.08.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 194
08.07.2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 273
02.06.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 255
06.05.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 226
05.04.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 299
02.04.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 263
09.03.2564 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 271
03.03.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 229
08.02.2564 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 239
29.01.2564 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ 388
27.01.2564 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 253
08.12.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 244
06.11.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 236
15.10.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 367
09.10.2563 รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 313
07.10.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 231
08.09.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 282
05.08.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 273
05.10.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.09.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.07.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

16/7/64 รายงานการเงินไตรมาส 3
02.06.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

2/6/64รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564
06.05.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

4/7/64 รายงานการเงินเดือนเมษายนยน 64
05.04.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

5/4/64 รายงานทางการเงิน เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64
02.04.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

2/4/64 รายงานรับ จ่าย เดือนมีนาคม 2564
09.03.2564

ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9/3/64 รายงานงบการเงิน 2563
03.03.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

3/3/64 รายงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.02.2564

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

7/2/64 รายรับ จ่าย เดือนมกราคม 2564
29.01.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง เช็คหมดอายุ

29/1/64 เช็คหมดอายุ
27.01.2564

ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

27/1/64 รายงานการเงินไตรมาส 1
08.12.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนธันวาคม 63
06.11.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

27/1/64 รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน63
15.10.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

15/10/2563 รายงานงบ
09.10.2563

รายงานรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

9/9/2563 รับ-จ่ายเงินสด
07.10.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

27/164 รายงานรับ จ่ายเงินเดือนตุลาคม 63
08.09.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

08/09/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
05.08.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

05/08/63 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

แสดง 21 ถึง 40 จาก 117 (6 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง