หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.07.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 357
03.07.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 320
09.06.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 301
05.06.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 325
07.05.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 317
03.04.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 328
02.04.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 332
05.03.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 330
05.03.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 294
05.02.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 329
07.01.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 329
06.01.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม 323
03.01.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 296
06.12.2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน 337
08.11.2562 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 340
06.11.2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 319
25.10.2562 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 275
24.10.2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 343
15.10.2562 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 287
07.10.2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 308
09.07.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

09/07/63 รายงานงบไตรมาส 3
03.07.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

03/07/63 รับจ่าย มิ.ย 63
09.06.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 4
05.06.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

09/06/63 รายงานรับ-จ่าย พฤษภาคม
07.05.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

21/05/63 รับ-จ่าย เดือนเมษา
03.04.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

08/04/63 รายงานงบแสดงผล ไตรมาส 2
02.04.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/04/63 รับ-จ่าย มีนา
05.03.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2563
05.03.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 3
05.02.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน มกราคม 2563
07.01.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

07/01/63 รายงานผลดำเนินการไตรมาส 1 2563
06.01.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม

07/01/63 รายรับ-จ่ายเดือน ธันวาคม
03.01.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 2
06.12.2562

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน

07/01/63 รายรับ-จ่าย พฤศจิกา 63
08.11.2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

13/11/62 รายงานงบไตรมาส ที่ 4
06.11.2562

รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

1. รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
25.10.2562

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

16/06/63 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบ 2563
24.10.2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. งบกแสดงฐานะทางการเงิน 2562
15.10.2562

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 1
07.10.2562

รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

1. รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แสดง 41 ถึง 60 จาก 117 (6 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.07.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 357
03.07.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 320
09.06.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 301
05.06.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 325
07.05.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 317
03.04.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 328
02.04.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 332
05.03.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 330
05.03.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 294
05.02.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 329
07.01.2563 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 329
06.01.2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม 323
03.01.2563 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 296
06.12.2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน 337
08.11.2562 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 340
06.11.2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 319
25.10.2562 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 275
24.10.2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 343
15.10.2562 แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 287
07.10.2562 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 308
09.07.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

09/07/63 รายงานงบไตรมาส 3
03.07.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

03/07/63 รับจ่าย มิ.ย 63
09.06.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 4
05.06.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

09/06/63 รายงานรับ-จ่าย พฤษภาคม
07.05.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

21/05/63 รับ-จ่าย เดือนเมษา
03.04.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

08/04/63 รายงานงบแสดงผล ไตรมาส 2
02.04.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

08/04/63 รับ-จ่าย มีนา
05.03.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2563
05.03.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 3
05.02.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

1. รายรับ-จ่ายเงิน มกราคม 2563
07.01.2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

07/01/63 รายงานผลดำเนินการไตรมาส 1 2563
06.01.2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม

07/01/63 รายรับ-จ่ายเดือน ธันวาคม
03.01.2563

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 2
06.12.2562

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน

07/01/63 รายรับ-จ่าย พฤศจิกา 63
08.11.2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

13/11/62 รายงานงบไตรมาส ที่ 4
06.11.2562

รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

1. รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
25.10.2562

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

16/06/63 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบ 2563
24.10.2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. งบกแสดงฐานะทางการเงิน 2562
15.10.2562

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑

16/06/63 การใช้จ่ายรวมไตรมาส 1
07.10.2562

รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

1. รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แสดง 41 ถึง 60 จาก 117 (6 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง