แสดง 21 ถึง 40 จาก 88 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 215
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 225
08.01.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 225
29.12.2563 ข้อมูล 10 แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีสุนทร 149
08.12.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 203
22.10.2563 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 3
22.10.2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 3
09.10.2563 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๓ 296
25.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าร้าน Quality Homemart 151
20.08.2563 ประกาศ ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2563 184
14.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็นพื้นที่ หมู่ 2 147
06.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางของบนทางเดินภายตึกชุมชนเคหะแห่งชาติ (ตึก75) 144
01.06.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 264
01.06.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 291
15.05.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 265
01.05.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 266
30.04.2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 515
30.04.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
02.04.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านบ้านม่าหนิก ม.7 ได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากบริษัท เกรทโกรฟ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 128
01.04.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 284
05.02.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

8/4/63 สรุปการใช้บริการข้อมูลข่าวสรเดือนมกราคม 64
05.02.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

8/4/63 สรุปการใช้บริการข้อมูลข่าวสรเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.01.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

8/4/64 สรุปข้อมูลข่าวสารเดือนตุลาคม 63
29.12.2563

ข้อมูล 10 แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีสุนทร

7/10/64 แหล่งท่องเที่ยว
08.12.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

8/4/64 สรุปข้อมูลข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 63
22.10.2563

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.10.2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.10.2563

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๓

9/10/2563 ประกาศผลแบบสอบถาม
25.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าร้าน Quality Homemart

10/8/2564 จุมพล เลิศชูวงศา
20.08.2563

ประกาศ ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2563

20/8/2563 ผลประเมินความพึงพอใจ
14.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็นพื้นที่ หมู่ 2

10/8/2564 ทศพล โพธิ์ถาวร
06.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางของบนทางเดินภายตึกชุมชนเคหะแห่งชาติ (ตึก75)

10/8/2564 เลี้ยงสุนัข
01.06.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภา ๒๕๖๓
01.06.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร พ.ค. 63
15.05.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร เม.ย. 63
01.05.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 63
30.04.2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

8/5/2563 พัสดุป้องกันโควิด
30.04.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 เครื่องถ่ายเอกสาร
02.04.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านบ้านม่าหนิก ม.7 ได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากบริษัท เกรทโกรฟ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่

10/8/2564 หมอกควันเกรทโกรฟ
01.04.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แสดง 21 ถึง 40 จาก 88 (5 หน้า)

แสดง 21 ถึง 40 จาก 88 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 215
05.02.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 225
08.01.2564 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 225
29.12.2563 ข้อมูล 10 แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีสุนทร 149
08.12.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 203
22.10.2563 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 3
22.10.2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 3
09.10.2563 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๓ 296
25.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าร้าน Quality Homemart 151
20.08.2563 ประกาศ ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2563 184
14.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็นพื้นที่ หมู่ 2 147
06.08.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางของบนทางเดินภายตึกชุมชนเคหะแห่งชาติ (ตึก75) 144
01.06.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 264
01.06.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 291
15.05.2563 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 265
01.05.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 266
30.04.2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 515
30.04.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 502
02.04.2563 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านบ้านม่าหนิก ม.7 ได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากบริษัท เกรทโกรฟ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 128
01.04.2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 284
05.02.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

8/4/63 สรุปการใช้บริการข้อมูลข่าวสรเดือนมกราคม 64
05.02.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

8/4/63 สรุปการใช้บริการข้อมูลข่าวสรเดือนกุมภาพันธ์ 64
08.01.2564

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

8/4/64 สรุปข้อมูลข่าวสารเดือนตุลาคม 63
29.12.2563

ข้อมูล 10 แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีสุนทร

7/10/64 แหล่งท่องเที่ยว
08.12.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

8/4/64 สรุปข้อมูลข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 63
22.10.2563

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.10.2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.10.2563

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี ๒๕๖๓

9/10/2563 ประกาศผลแบบสอบถาม
25.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าร้าน Quality Homemart

10/8/2564 จุมพล เลิศชูวงศา
20.08.2563

ประกาศ ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปี 2563

20/8/2563 ผลประเมินความพึงพอใจ
14.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็นพื้นที่ หมู่ 2

10/8/2564 ทศพล โพธิ์ถาวร
06.08.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางของบนทางเดินภายตึกชุมชนเคหะแห่งชาติ (ตึก75)

10/8/2564 เลี้ยงสุนัข
01.06.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภา ๒๕๖๓
01.06.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร พ.ค. 63
15.05.2563

รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

08/06/63 สถิติข้อมูลข่าวสาร เม.ย. 63
01.05.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 63
30.04.2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

8/5/2563 พัสดุป้องกันโควิด
30.04.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/5/63 เครื่องถ่ายเอกสาร
02.04.2563

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านบ้านม่าหนิก ม.7 ได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากบริษัท เกรทโกรฟ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่

10/8/2564 หมอกควันเกรทโกรฟ
01.04.2563

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

02/06/63 ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แสดง 21 ถึง 40 จาก 88 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง