ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก หมู่ ๗

ที่ตั้ง บ้านม่าหนิก หมู่ ๗ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ สบู่กระเจี๊ยบเขียว เจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียว แชมพูกระเจี๊ยบเขียว โลชั่นกระเจี๊ยบเขียว เซรัมกระเจี๊ยบเขียว Sleepings Mask ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน ติดต่อ คุณศุภโรจน์ ทรงยศ โทร ๐๘๑-๙๗๘๑๕๙๘

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง