ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมซอยตาพร่าง หมู่6

เทศบาลศรีสุนทร | 24.11.2566 | 25

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูปถนนบ้านดอน-บ้านใหญ่ ช่วงที่ 3(ซอยตาพร่าง) หมู่ที่ 6 ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดจนให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้สะดวก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง