ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 10.11.2566 | 16

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง