ทอดกฐินประจำปี วัดศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 11.11.2566 | 16

วันนี้(11|/11|/2566) ที่ วัดศรีสุนทร นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมนายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญออกโรงทานในงานทอดกฐินประจำปี วัดศรีสุนทร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญของพระพุทธศาสนา พร้อมนำปัจจัยที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา ไปสมทบในการปรับปรุงและพัฒนาวัดศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง