ตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี2566 เยาวชนคนเก่ง_คนดีศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 08.11.2566 | 28

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 นางสาวจัสมิน จันทร์ทิพย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6/4 โรงเรียนเมืองถลาง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 157/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง