นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปส่ง น.ส.มลฤดี แสวงศิลป์

เทศบาลศรีสุนทร | 06.11.2566 | 14

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปส่ง น.ส.มลฤดี แสวงศิลป์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง