ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบแพมเพิร์สให้ผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่

เทศบาลศรีสุนทร | 01.11.2566 | 23

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามอาการ และมอบแพมเพิร์สให้ผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร พร้อมให้คำแนะนำ ขั้นตอนในการทำบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง