ร่วมพิธีถวายพวงมาลา น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช

เทศบาลศรีสุนทร | 23.10.2566 | 14

นายกอั้ม💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทรและข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์สืบจนปัจจุบัน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง