เริ่มสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2566__ศาลเจ้าท่าเรือ

เทศบาลศรีสุนทร | 14.10.2566 | 29

#เริ่มสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2566__ศาลเจ้าท่าเรืออย่างเป็นทางการ #พิธียกเสาโกเต้งศาลเจ้าท่าเรือ นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร ประธานการจัดงานถือศีลผักศาลเจ้าท่าเรือ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง อันเป็นสัญญาณการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธี #สืบทอด___รักษาประเพณี #สร้างความสามัคคี___เพื่อศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง