เปิดงานPhuket_Trail_2023🎖️⛺🏃

เทศบาลศรีสุนทร | 24.09.2566 | 17

นายกอั้ม💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักกีฬาจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน Phuket Trail Jungle 2023 ณ เขื่อนบางเหนียวดำ บ้านม่าหนิก ม.7 ต.ศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง