ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์CIของอำเภอถลาง

เทศบาลศรีสุนทร | 08.01.2565 | 0

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอำเภอถลาง นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยนายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) ของอำเภอถลาง โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม และมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พาณิชย์ รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดภูเก็ต นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายสถาพร วาจาสัตย์ สาธารณสุขอำเภอถลาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลาง เจ้าหน้าที่รพสต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) ของอำเภอถลาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเบื้องต้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต #เพราะศรีสุนทร___คือ___บ้าน #ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง